Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Jaarlijks actualiseren van het beheerplan begraafplaatsen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan

Jaarlijks actualiseren van het beheerplan begraafplaatsen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan
Verantwoordelijk medewerker
Meulen Michael, van der

In 2018 is het beheerplan begraafplaatsen, in combinatie met het beheerplan openbaar groen, geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de begraafplaatsen passend worden onderhouden met het oog op gedenken en herdenken.