Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Integreren van activiteiten rondom gerelateerde wetten (zoals de Natuurwet) in de nieuwe werkwijze

Integreren van activiteiten rondom gerelateerde wetten (zoals de Natuurwet) in de nieuwe werkwijze
Verantwoordelijk medewerker
Ottens Jacob

De landelijke ontwikkelingen rond de bundeling van 26 wetten in de Omgevingswet en de aanvullingswetten (grond, grondeigendom, natuur en geluid)  zijn gevolgd. Hieruit zijn geen directe activiteiten voortgekomen. De nieuwe werkwijze is onderdeel van het traject invoering Omgevingswet (zie implementatieplan Omgevingswet).