Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

In regionaal verband bekijken we de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio

In regionaal verband bekijken we de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio
Verantwoordelijk medewerker
Meulen Sjouke, van der
Wiersma Sale

Steeds meer wordt regionale afstemming gezocht tussen de gemeenten in Zuidoost Fryslân en de provincie Fryslân over de kwaliteit en de kwantiteit van bedrijventerreinen. In 2018 is hierover een nieuw convenant afgesloten. Enerzijds geeft dit aan dat er per saldo een overschot is aan hectares bedrijventerrein in de regio; anderzijds is er een tekort aan specifieke kavels. In Gorredijk en Drachten-Azeven wordt gezocht naar mogelijkheden voor uitbreiding  omdat de beschikbare kavels hier niet toereikend zijn.