Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten

Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten
Verantwoordelijk medewerker
Smit Willem

Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten met betrekking tot diverse wetten, verordeningen en beleidsregels op grond van een jaarlijks door het college vast te stellen jaarprogramma handhaving.