Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het voorbereiden van een Omgevingsplan(nen)

Het voorbereiden van een Omgevingsplan(nen)
Verantwoordelijk medewerker
Ottens Jacob

Opsterland heeft voorbereidingen getroffen voor het maken van het omgevingsplan. Dit wordt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 het regulerend kader om op gebieds- en perceelniveau medewerking te verlenen aan het realiseren van plannen en projecten. In 2021 gaan de gemeentelijke ruimtelijke plannen, de gemeentelijke regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving en een aantal regels, die vanuit het Rijk worden overgeheveld daarin op. 

De gemeente heeft stappen gemaakt met het actualiseren en digitaliseren van een viertal bestemmingsplannen. Als deze ( naar verwachting in 2019/2020 ) klaar zijn, zijn alle ruimtelijke plannen van de gemeente actueel en digitaal.

Daarnaast is alle gemeentelijke regelgeving die onderdeel wordt van het omgevingsplan geïnventariseerd en gebundeld. Daarbij is een check gedaan op dubbelingen en tegenstellingen.  Het document wordt verder uitgewerkt en ter zijner tijd voorgelegd aan de raad.

De landelijke ontwikkelingen rond 'hoe een omgevingsplan eruit moet komen' te zien worden gevolgd. Afspraken zijn gemaakt om nieuw te ontwikkelen beleid voor energietransitie en cultureel erfgoed omgevingswet proof te maken en als pilot gebruiken om te kijken hoe we dit beleid kunnen vastleggen in omgevingsvisie en omgevingsplan.