Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het voeren van een actief communicatie- en persbeleid

Het voeren van een actief communicatie- en persbeleid
Verantwoordelijk medewerker
Bijstra Nynke
Iedema Yolanda

Communicatie wordt professioneel ingezet vanuit de drie invalshoeken: bestuurscommunicatie, publiekscommunicatie en projectcommunicatie. Dat doen we vooral door in gesprek te gaan en te luisteren, want de relatie en het gesprek staan steeds meer centraal. Zo halen we op wat er leeft in de buitenwereld en communiceren we vanuit deze context met inwoners, organisaties en andere belanghebbenden. De gespreksavond Dialoog met de dorpen in november jl. is daar een goed voorbeeld van. Kortom, we zijn een open, transparante en betrouwbare gesprekspartner, die op tijd de juiste en benodigde informatie laagdrempelig en begrijpelijk ter beschikking stelt. Dat doen we ook richting de pers, die we actief benaderen. Al onze communicatie weerspiegelt het gezicht van de gemeente. 

Dit hebben we gedaan door:

- het faciliteren van medewerkers  in het uitoefenen van hun rol en het realiseren van hun bestuurlijke, beleids- en projectdoelstellingen;
- het faciliteren van inwoners, ondernemers en toeristen in hun rol, taken en doelen/wensen.