Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het uitvoeren van taken op gebied van de publieke gezondheidszorg, rampen, crises en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer

Het uitvoeren van taken op gebied van de publieke gezondheidszorg, rampen, crises en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer
Verantwoordelijk medewerker
Terpstra Yne Age

Het uitvoeren van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer.

In 2018 hebben we het regionaal risicoprofiel en het meerjarenbeleidsplan veiligheid en gezondheid vastgesteld. In deze plannen hebben we de koers bepaald voor de komende jaren. Deze plannen omvatten zowel de koers met betrekking tot de publieke gezondheidszorg, de brandweerzorg als ook de crisisbeheersing.