Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de waterstructuurplannen

Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de waterstructuurplannen
Verantwoordelijk medewerker
Bremmer Gerard

Alle waterstructuurplannen zijn in 2018 geactualiseerd. De meeste knelpunten worden gerelateerd aan toekomstige regenwater-afkoppelplannen. Problemen met de overstorten zijn opgelost. 

Bakkeveen: Wateroverlast op de Mjumsterwei Bakkeveen wacht op de uitvoering van de reconstructie deel Dundelle tot aan Tjerkewal. Voor de De Singels wacht de gemeente op een breed gedragen wijkinitiatief (aanleg wadi in combi met speelplek). 

Wijnjewoude: Alle knelpunten zijn opgelost. In 2009 zijn er wel verbeteringen aan de drooglegging uitgevoerd aan het evenemententerrein. Drainage aangelegd, waterberging vergroot en waterafvoer verbeterd. Het verwijderen van de aanwezige keileemlaag tot op een diepte van 0,50 is niet uitgevoerd.