Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het stimuleren en faciliteren van initiatieven om dorpen energieneutraal te maken

Het stimuleren en faciliteren van initiatieven om dorpen energieneutraal te maken
Verantwoordelijk medewerker
Hulshoff Siebrand

In 2018 zijn we Wijnjewoude blijven ondersteunen om het doel van een energieneutraal dorp te realiseren. Liander heeft met Wijnjewoude een plan uitgewerkt om grote stappen te maken in de energietransitie. We hebben Wijnjewoude ambtelijk ondersteund met de eerste uitwerking van de plannen. Tevens hebben we gesprekken gehad met dorpen die gevraagd hebben om ondersteuning. Zo hebben we ambtelijk met vertegenwoordigers van Bakkeveen en Nij Beets om tafel gezeten en samen gekeken naar hun eerste plannen in de energietransitie. Met Langezwaag hebben we gekeken naar hoe we zonnepanelen op hun sportaccommodatie kunnen leggen. We hebben het dak onderhoud van het dak eerder uitgevoerd zodat het dak niet hoeft te worden onderhouden in de periode dat de zonnepanelen op het dak hun werk doen.