Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het maken van beleid rondom de randvoorwaarden voor duurzame energie

Het maken van beleid rondom de randvoorwaarden voor duurzame energie
Verantwoordelijk medewerker
Hulshoff Siebrand

In het coalitieakkoord is de ambitie neergelegd om in 2035 energieneutraal te zijn. De inspanningen om dit te halen zullen fors zijn. Er is een eerste inventarisatie gemaakt om te kijken hoe het beleid hiervoor moet worden uitgewerkt. Er is een startnotitie energietransitie opgesteld die aangeeft hoe we de energietransitie uitrollen. Daarnaast is een start gemaakt met het aanpassen van het ambitiedocument zonne-energie. De aanpassing is bedoeld om het ambitiedocument aan te laten sluiten op het coalitieakkoord.