Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het laten verzorgen van cultuuronderwijs op de basisscholen

Het laten verzorgen van cultuuronderwijs op de basisscholen
Verantwoordelijk medewerker
Kassels Mireille

In 2018 hebben wij de cultuureducatie in het primair onderwijs anders georganiseerd. Met een nieuwe subsidieregeling verlenen wij de subsidie voor de uitvoering van de culturele en muzikale vorming van kinderen met ingang van het schooljaar 2018/2019 aan de scholen zélf. Een cultuurcoach, die wij inzetten via Keunstwurk, ondersteunt het onderwijs, legt de verbindingen met het culturele veld en coördineert het werk.

Het doel van de nieuwe structuur is de samenwerking tussen de cultuuraanbieders en de scholen sterker te maken en de regie over de activiteiten bij de scholen zelf te leggen.