Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het inzamelen en verwerken van afval

Het inzamelen en verwerken van afval
Verantwoordelijk medewerker
Tiekink Marieke

De afvalinzameling en verwerking wordt door Omrin uitgevoerd. De gemeente voert een diftar-beleid op basis van volumefrequentie. De grondstoffen gft, papier, glas, textiel worden brongescheiden. Kunststoffen, drankenkartons en metalen wordt via nascheiding gescheiden. Overig grof afval wordt bij de milieustraat ingezameld en vervolgens gescheiden. Het uiteindelijke restafval wordt bij de REC in Harlingen verbrand en omgezet in duurzame energie.