Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het gericht inzetten van communicatiemiddelen

Het gericht inzetten van communicatiemiddelen
Verantwoordelijk medewerker
Meijer Jeroen

Strategisch inzetten van communicatiemiddelen:

Publiceren van gemeentelijke besluiten in de Sa!
Via de wekelijkse gemeentepagina in huis-aan-huisblad de Sa! informeert de gemeente Opsterland inwoners over besluitvorming, bekendmakingen en (project)nieuws.
In 2018 is de gemeentepagina 51 keer verschenen. De informatie op de gemeentepagina wordt zo kort en bondig mogelijk geformuleerd. Efficiënt omgaan met de advertentieruimte is van belang. Voor uitgebreidere informatie wordt doorverwezen naar de online kanalen.

Input leveren voor de gemeentegids
De jaarlijkse gemeentegids is in 2018 in een oplage van 3.000 stuks verschenen. In 2017 was dit 4.000 stuks. De gemeentegids wordt al een aantal jaren niet meer huis-aan-huis verspreid. De gids is af te halen bij het Publiekscentrum, bibliotheken en verzorgingshuizen en wordt uitgedeeld op de bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Er vindt een duidelijke verschuiving van de papieren gids naar de online kanalen plaats: vandaar dat het aantal gedrukte exemplaren ieder jaar lager wordt. De gemeente Opsterland leverde in 2018 input voor de redactionele pagina’s in de gids. Het adressengedeelte en de vormgeving werden verzorgd door Akse Media BV. 

Onderhouden en bewaken van de herkenbaarheid van de gemeentelijke huisstijl
De gemeentelijke huisstijl wordt ingezet om herkenbaar te zijn en een eenduidige stijl te hanteren. Het onderhouden en bewaken van de huisstijl is een continu proces. Aan de hand van het huisstijlhandboek worden de communicatie-uitingen vormgegeven. Iedere uiting bevat de basiselementen van de huisstijl: kleuren, lettertypes, het gemeentelijke logo, enzovoorts. Passend binnen de huisstijl worden voor bijvoorbeeld campagnes soms wat extra elementen toegevoegd.  

Inzet van ‘social media’
Facebook en Twitter worden door de gemeente Opsterland actief ingezet als communicatiekanaal. Eind 2018 had de gemeente op Twitter 3432 volgers. Het aantal volgers op de Facebookpagina is in 2018 gegroeid naar 986 volgers. Facebook advertising werd dit jaar ingezet voor de biobakjes-campagne. Wekelijks werden er berichten vanuit de gemeente geplaatst met als doel inwoners te informeren of te enthousiasmeren. Steeds vaker gebruikten inwoners de kanalen om in contact te komen met de gemeente. Naast Facebook en Twitter is de gemeente Opsterland in het derde kwartaal van 2018 ook gestart met WhatsApp. In die periode  werden 71 gesprekken via WhatsApp gevoerd.