Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het bijhouden (evalueren en vernieuwen) van bodembeleid en het actueel houden van bodemkwaliteitskaarten

Het bijhouden (evalueren en vernieuwen) van bodembeleid en het actueel houden van bodemkwaliteitskaarten
Verantwoordelijk medewerker
Hulshoff Siebrand

In 2010 is er een bodembeheerplan opgesteld. De bodemkwaliteitskaarten behorende bij het plan zijn op dit moment actueel. Onlangs is er een bodemkwaliteitskaart voor bermen aan het plan toegevoegd. Het beleid is er op gericht om schone gebieden schoon te houden en grond met dezelfde kwaliteit op een eenvoudige manier uitwisselbaar te maken. In 2018 is geen wijziging voorzien van het bodembeleid of de bodemkwaliteitskaarten.

Er is in 2018 geen aanleiding geweest om het bodembeleid of de bodemkwaliteitskaarten aan te passen.