Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Het bewaken van democratische waarden en burgerschap in de samenleving

Het bewaken van democratische waarden en burgerschap in de samenleving
Verantwoordelijk medewerker
Broekman Geert
Brouwer Piet

Democratische waarden en burgerschap gaan over meer dan alleen de gemeenteraad en de verkiezingen. Het gaat ook over het actief betrekken van inwoners bij nieuwe ontwikkelingen in de gemeente en het faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Met dit doel voor ogen is eind november 2018 het gesprek Dialoog met de dorpen gestart. Overigens worden op meer gebieden inwoners en dorpen betrokken bij initiatieven of worden hun initiatieven gefaciliteerd. Voorbeelden zijn de projecten Kansen voor Beetsterzwaag en MFA Tijnje.