Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Een aantal bestemmingsplannen wordt geactualiseerd

Een aantal bestemmingsplannen wordt geactualiseerd
Verantwoordelijk medewerker
Kramer Aize

In 2018 is er verder gewerkt aan de bestemmingsplannen Beetsterzwaag - Kom, Langezwaag – Kom, Wijnjewoude / Klein Groningen en Siegerswoude - Kom. De doorlooptijd van deze plannen neemt meer tijd in beslag dan in eerste instantie werd voorzien. Een en ander heeft enerzijds te maken met de toename van nieuwe ruimtelijke initiatieven in onze gemeente en anderzijds met de omvorming van de voormalige bestemmingsplannen naar een nieuwe vorm, die met het bestemmingsplan voor het dorp Bakkeveen voor het eerst werd ingezet. In 2018 werd ook het bestemmingsplan "Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018" vastgesteld. Met het opnemen in de planverbeelding van onder andere diverse onherroepelijke omgevingsvergunningen, waarbij indertijd is afgeweken van het bestemmingsplan Buitengebied (2014), is ook hier feitelijk sprake van een gedeeltelijke actualisering  van het bestemmingsplan Buitengebied.