Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

De uitgangspunten van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom integreren in het gemeentelijk beleid

De uitgangspunten van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom integreren in het gemeentelijk beleid
Verantwoordelijk medewerker
Ferwerda Hieke

De activiteiten uit het "activeringsplan nieuwkomers" en uit  het "plan van aanpak gezondheid nieuwkomers" zijn in 2018 uitgevoerd en onderdeel van gemeentelijk beleid.

De evaluatie voor het activeringsplan nieuwkomers is geschreven en aangeboden aan de raad.