Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team

Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team
Verantwoordelijk medewerker
Boer (3D) Johan, de

We werken volgens de AVE methode. Hierin vind bij complexe casuïstiek opschaling plaatst naar de procesregisseurs.  In Opsterland werken 4 procesregisseurs, 2 vanuit het zorgdomein en 2 vanuit veiligheid. Onderling vind afstemming plaats. Voor deze methodiek is gekozen om crisissituaties goed te kunnen regisseren.