Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Bij nieuwbouw gemeentelijke gebouwen extra aandacht besteden aan duurzaamheid boven de wettelijke normen

Bij nieuwbouw gemeentelijke gebouwen extra aandacht besteden aan duurzaamheid boven de wettelijke normen
Verantwoordelijk medewerker
Hulshoff Siebrand

In 2018 is een begin gemaakt met de plannen voor het bouwen van een nieuwe MFA in Gorredijk. Gedurende de planperiode in 2018 zijn de plannen aangescherpt met betrekking tot het duurzaam bouwen van het pand. Voorstel is om uit te gaan van een energieneutraal gebouw (ENG). Dit gaat verder dan de ambitie dat nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de BENG norm (bijna energieneutraal gebouw). Alhoewel de nieuwe BENG norm nog niet van kracht is zal deze bij andere nieuwbouw (minimaal) worden toegepast.