Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Afronden en evalueren inrichting 60 km/h gebied rondom de N381

Afronden en evalueren inrichting 60 km/h gebied rondom de N381
Verantwoordelijk medewerker
Bosma Arnold

Verkeersbeleid

De leidraad voor de inrichting van de gemeentelijke wegen rondom de N381 zijn de principes van Duurzaam Veilig en het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP).

Vanuit verkeersveiligheid is eveneens een belangrijk uitgangspunt, een consistent wegbeeld te creëren.

Monitoring en evaluatie

Het werk van de gebiedscommissie is afgerond. Volgens afspraak hebben de gemeente en de provincie het project geëvalueerd. De vorig jaar geuite stelling dat de gemeente en provincie er van uit gaan dat de knelpunten "kleine" maatregelen betreffen, lijkt overeen te komen met de conclusie van de evaluatie. Op basis van het evaluatierapport en na overleg met de plaatselijke belangen van de betreffende dorpen, vindt (bestuurlijke) besluitvorming plaats. De monitoring gaat nog twee jaar door.