Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Aanpassen van sectorale plannen (als waterplan, rioleringsplan, milieuplan etc.) op basis van de Omgevingsvisie

Aanpassen van sectorale plannen (als waterplan, rioleringsplan, milieuplan etc.) op basis van de Omgevingsvisie
Verantwoordelijk medewerker
Hartog Jan

In de raadsvergadering van 10 december 2018 is de startnotitie Energietransitie vastgesteld. Daarin is uitgewerkt hoe we een programma voor energietransitie gaan opzetten. Op basis van afspraken in het coalitieakkoord wordt nadruk gelegd op de energietransitie. Vanwege de omvang van dit project is het losgekoppeld van het milieuprogramma. gezien bovenstaande is de uitwerking van het milieuprogramma doorgeschoven naar 2019.