Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Aanbieden van ondersteuning om inburgering en participatie te bevorderen

Aanbieden van ondersteuning om inburgering en participatie te bevorderen
Verantwoordelijk medewerker
Stroop Petronella

Wij vinden het belangrijk om mensen uit andere culturen op te nemen in de Opsterlandse gemeenschap. Wij hebben een aantal gerichte plannen uitgewerkt om de inburgering en integratie te bevorderen. Wat we gaan doen is terug te vinden in het "activeringsplan nieuwkomers" en "plan van aanpak gezondheidsbevordering nieuwkomers" .

We hebben uitvoering gegeven aan de acties die zijn opgenomen in het "activeringsplan nieuwkomers". Dit betekent dat we o.a. in kaart hebben gebracht  welk arbeids- en opleidingspotentieel aanwezig is, hoe het staat met de beheersing van de Nederlandse taal en de inburgering. Ook hebben we geëxperimenteerd met een aanpak die ertoe bijgedragen heeft dat er uitstroom uit de uitkering gerealiseerd is. 

Daarnaast hebben we de uitvoering van het "plan van aanpak gezondheidsbevordering nieuwkomers" voortvarend opgepakt. Wij hebben, samen met de GGD, een aantal workshops georganiseerd. Ook hebben we een opvoedcursus voor Eritrese moeders georganiseerd in samenwerking met Timpaan.