Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij zetten in op woningen voor ouderen

Wij zetten in op woningen voor ouderen
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Gelet op de vergrijzing van de bevolking wordt bij nieuwbouw van woningen en aanpassing van bestaande woningen de aandacht onder andere gericht op de doelgroep ouderen.