Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij voldoen voor 100% aan de kaderrichtlijn Water

Wij voldoen voor 100% aan de kaderrichtlijn Water
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

Al een aantal jaren hebben we aan onze juridische verplichtingen voldaan die voortvloeien uit de kaderrichtlijn water KRW). Binnen onze gemeente zijn echter nog meer inspanningen nodig om te kunnen zeggen dat we binnen de gemeentegrenzen voor 100% voldoen. Het Wetterskip heeft vanuit de KRW de verplichting om het aantal natuurvriendelijke oevers uit te breiden. Het Wetterskip wil binnen onze gemeentegrenzen invulling geven aan hun plicht om deze natuurvriendelijke oevers te ontwikkelen. Vanuit onze zorgplicht gaan we in overleg met het Wetterskip kijken hoe deze oevers kunnen worden gerealiseerd.