Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij voeren het Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 uit

Wij voeren het Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 uit
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

In 2019 uit te voeren projecten zijn:

- herinrichting deel Sinnebloemstrjitte/ Sjoelstrjitte/ Nijlân;

- 60 km-gebieden bij groot onderhoud voorzien van snelheidsremmende maatregelen;

- uitvoeren van 60 km-gebied rond kruispunt Van Harinxmaweg/ Aldhof.

Bij de vaststelling van het plan in 2010 is een taakstelling gegeven. In 2014 is het uitvoeringsplan geëvalueerd. Er zijn geen extra middelen in de begroting opgenomen. Door mee te liften met projecten als de opwaardering van de N381 zijn toch een deel van de knelpunten verbeterd. Om het resterende programma uit te voeren is per jaar € 400.000,- nodig.