Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap

Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

Sturen op resultaat in plaats van op inspanning betekent dat we onze rol als opdrachtgever willen versterken. Als we als gemeente niet tevreden zijn over geleverde diensten in het verleden, gaan we op zoek naar andere aanbieders of oplossingen. Het gaat zowel om het versterken van intern opdrachtgeverschap via programmagestuurd werken, als om de manier waarop we omgaan met onze partners buiten het gemeentehuis. We tonen daarbij eigenaarschap om tot optimale resultaten te komen.