Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij stimuleren dat dorpen/wijken/straten de gemeente uitdagen als zij denken dat ze bepaalde taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente (right to challenge)

Wij stimuleren dat dorpen/wijken/straten de gemeente uitdagen als zij denken dat ze bepaalde taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente (right to challenge)
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Afhankelijk van wat er door de dorpen/wijken/straten wordt ingebracht, anticiperen wij hierop. Verwacht wordt dat er kansen liggen voor kleinschalig onderhoud in de openbare ruimte.