Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie

Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

We ondersteunen initiatieven met kennisdeling, verbindingen leggen, met andere organisaties en overheden, procedurele en vergunningsaspecten, communicatie naar inwoners en bedrijven e.d.