Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij stellen prioriteiten in de detailhandelsvisie

Wij stellen prioriteiten in de detailhandelsvisie
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Samen met winkeliersverenigingen en centrummanagers wordt regelmatig beoordeeld welke ontwikkelingen en activiteiten in de 3 grootste winkelgebieden prioriteit hebben. 

Wij leggen het accent op de doorstroming van het verkeer in het winkelgebied van Gorredijk, het parkeren in Beetsterzwaag en de aanpak van de winkelleegstand in Ureterp. de herbestemming van leegstaande winkels heeft in alle dorpen onze aandacht.

Verder spelen de ontwikkeling van Aldi en de rijrichting van de Hoofdstraat in Gorredijk, de (her)ontwikkeling van het Lijteplein in Ureterp en de invulling van het nieuwe beeldkwaliteitsplan in Beetsterzwaag een belangrijke rol.