Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij saneren bij ontwikkeling van grond eventuele vervuilingen

Wij saneren bij ontwikkeling van grond eventuele vervuilingen
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

Wettelijk is geregeld dat vervuilde grond gesaneerd moet worden bij bestemmingswijzigingen. In veel gevallen wordt op deze manier bij nieuwbouw gesaneerd. In alle andere gevallen waar we grond in eigendom van de gemeente ontwikkelen, gaan we ook vervuilingen saneren. Bij de overige gronden, niet in bezit van de gemeente, die gesaneerd moeten worden, ligt de verantwoordelijkheid en kosten van de sanering bij de initiatiefnemer /eigenaar. We stimuleren hen deze saneringen in voorkomende gevallen wel te realiseren.