Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij openen een energieloket met energie- ambassadeurs (duurzaamheidsloket)

Wij openen een energieloket met energie- ambassadeurs (duurzaamheidsloket)
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

Om de inwoners en bedrijven van Opsterland te betrekken bij onze doelstelling om de grote energievraag bij de woningen en bedrijven te verminderen, is het van belang dat we de mensen goed kunnen bereiken. Hiervoor willen wij, uitvoering gevend aan het coalitieakkoord, een energieloket openen welke fysiek wordt bemenst.