Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij onderzoeken hoe 100 ha zonnevelden gefaciliteerd kunnen worden en zijn actief betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen (windenergie, geothermie, etc.)

Wij onderzoeken hoe 100 ha zonnevelden gefaciliteerd kunnen worden en zijn actief betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen (windenergie, geothermie, etc.)
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

In het coalitieakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2035 energieneutraal te zijn. Om energieneutraal te worden kunnen we een deel van het energiegebruik in de gemeente verminderen en we moeten de overgebleven hoeveelheid energie die we nodig hebben zelf opwekken. Om dit te bereiken is uitgerekend dat we in ieder geval in 2035 400 ha zonnepark nodig hebben. In deze coalitieperiode betekent dit dat er 100 ha zonnepark gerealiseerd moet worden om onze ambitie te bereiken.