Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij ondersteunen de herbestemming van leegkomende agrarische gebouwen actief

Wij ondersteunen de herbestemming van leegkomende agrarische gebouwen actief
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Initiatieven om tot een passende bestemming te komen van vrijkomende agrarische gebouwen worden positief benaderd. Startpunt voor herinvulling is het geldende bestemmingsplan voor het Buitengebied waarin diverse mogelijkheden zijn opgenomen om de agrarische bestemmingen te wijzigen ten behoeve van een andere invulling.