Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming

Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

De krêft fan de mienskip blijft belangrijk. Wij zoeken actief de samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Bij de voorbereiding van nieuw beleid en besluitvorming delen wij dilemma’s met de samenleving.