Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wij behouden en beschermen de huidige kwaliteit

Wij behouden en beschermen de huidige kwaliteit
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

Op het gebied van bodem, geluid, lucht- en waterkwaliteit is het uitgangspunt in ieder geval dat we de huidige kwaliteit beschermen.

  • Op het gebied van bodemkwaliteit zorgen we er voor dat er geen nieuwe verontreinigingen bij komen. Mocht er door een calamiteit wel verontreiniging ontstaan dan zien we er op toe dat de veroorzaker ook de verontreiniging opruimt. We zorgen er tevens voor dat er in ieder geval één verontreiniging in de gemeente wordt gesaneerd, waardoor de kwaliteit jaarlijks verbetert. De bodemkwaliteitskaart is toe aan een herijking. In 2019 zorgen we er voor dat de kwaliteitskaart een update krijgt. 
  • We zorgen er voor dat er geen toename komt van geluidsbelasting aan de gevels van woningen. Bij onderhoud en aanleg van wegen zorgen we er voor dat woningen langs de weg aan de norm voldoen of we stimuleren ze om aan de norm te gaan voldoen. Bedrijven die worden opgericht, veranderen of uitbreiden moeten zorgen dat ze aan de geluidsnormen voldoen. 
  • De lucht- en waterkwaliteit in Opsterland is over het algemeen goed. We ontwikkelen beleid om electrische auto's te stimuleren. Landelijke regelgeving zorgt er voor dat de stallen in de veehouderij minder schadelijke stoffen uit gaan stoten. Dit wordt in de vergunningverlening meegenomen. Het gemeentelijke rioleringsplan is er op gericht dat we zorgen voor een kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren. Projecten die worden uitgevoerd zijn hier op gericht.