Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal

Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

It brûken fan de Fryske taal wurdt stipe, benammen de meartalichheid by kulturele aktiviteiten en yn it ûnderwiis.