Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea

We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Wij voeren jaarlijks bestuurlijk overleg met de grote terrein beherende organisaties (TBO's) om  op de hoogte te zijn van elkaars plannen en ontwikkelingen en een goede onderlinge afstemming te hebben.