Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We voeren een diftar-beleid voor het inzamelen van afval

We voeren een diftar-beleid voor het inzamelen van afval
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

Sinds 2000 is in de gemeente Opsterland en de gemeenten Ooststellingwerf en Heerenveen diftar ingevoerd. Dit betekent, dat inwoners naast een vast tarief voor afval ook een variabel tarief betalen afhankelijk van het aantal keer dat men de minicontainer aanbiedt voor ledigen. Het variabel tarief geldt alleen voor de sortibak (restafval) en biobak (gft). Andere grondstoffen, zoals papier, glas, textiel, kunnen gratis aangeboden worden op daartoe aangewezen plaatsen. 

In Opsterland blijven we bij het systeem diftar-frequentie, voorlopig wordt geen diftar-gewicht ingevoerd, zoals waarschijnlijk in Ooststellingwerf en Heerenveen.