Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We stimuleren en faciliteren marktpartijen bij hun ruimtelijke plannen

We stimuleren en faciliteren marktpartijen bij hun ruimtelijke plannen
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

De gemeente kan een actief of een passief (faciliterend) grondbeleid voeren. Om marktpartijen te stimuleren en te faciliteren bij hun ruimtelijke plannen zal veelal gekozen worden voor een tussenvariant.  Dus een combinatie van actief en faciliterend beleid per ruimtelijk initiatief. Kortom: ruimtelijk maatwerk.