Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We stellen een programma Duurzaamheid op inclusief een uitvoeringsprogramma

We stellen een programma Duurzaamheid op inclusief een uitvoeringsprogramma
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

Het milieubeleidsplan heeft zijn looptijd gehad. In de omgevingsvisie is een beleidsvisie opgesteld die richting geeft aan duurzaamheid voor onze gemeente. Het coalitieakkoord scherpt dit beleid aan. We zijn in 2018 gestart met een startnotitie duurzaamheid/milieu en geven daar in 2019 met een programma Duurzaamheid een vervolg aan. Hierin geven we aan welke activiteiten we in het kader van duurzaamheid gaan ontplooien.