Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We reduceren de parkeeroverlast in wijken

We reduceren de parkeeroverlast in wijken
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

In het coalitieakkoord wordt gesproken over de keuze om prioriteit te geven aan het parkeren van winkelend publiek in centrumgebieden (overdag). Wanneer hierdoor in de wijken parkeeroverlast ontstaat, is er vaak geen openbare ruimte beschikbaar om als parkeergelegenheid in te richten.