Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We onderzoeken de mogelijkheid voor het terugdringen van restafval (VANG-doelstellingen)

We onderzoeken de mogelijkheid voor het terugdringen van restafval (VANG-doelstellingen)
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval door een betere afvalscheiding aan de bron. Ingezet is op de vermindering van gft, vooral uit de keuken, en het restafval. We richten ons op communicatie naar de burger om zo de VANG-doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar en een scheidingspercentage van 75% in 2020 te halen. In 2017 is er nog 114 kg restafval per inwoner opgehaald en ligt het scheidingspercentage op ruim 81%.