Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren

We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

De beschikbare informatie uit de landschapsvisie, luchtfoto’s, archeologische gegevens, rapportage cultuurhistorie, te verzamelen wordt verzameld op een kaart. Deze overzichtskaart met gegevens van de verschillende groene en cultuurhistorische elementen en structuren wordt bij ontwikkelingsinitiatieven en aanvragen omgevingsvergunning geraadpleegd.