Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We dringen bij de provincie aan op het afmaken van het ROM-project (incl. de toegezegde financiën)

We dringen bij de provincie aan op het afmaken van het ROM-project (incl. de toegezegde financiën)
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

De gebiedscommissie Koningsdiep (voormalig ROM-project) is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse natuurontwikkelingsplannen.  Deze plannen leveren een bijdrage aan de natuurontwikkeling en ook aan recreatie en toerisme . De mogelijke gevolgen van de bezuinigingen van de provincie voor de natuurontwikkeling van het Koningsdiep zijn relatief klein. Voor de gebiedsontwikkeling Koningsdiep vallen de meeste nog in te richten natuurgebieden onder de KRW (Kader Richtlijn Water) en Natura 2000. Hiervoor zijn de middelen gegarandeerd.