Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt

We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Er wordt geïnventariseerd waar kansen zijn voor het vergroten van de biodiversiteit. Hierbij wordt gekeken naar een meer gefaseerd beheer en onderhoud van het openbaar groen en mogelijk andere wijze van onderhoud om de biodiversiteit toe te laten nemen. Bijvoorbeeld het laten liggen van snoeihout (op rillen leggen) in bredere groenstroken en houtsingels, en het ecologisch beheren (minder vaak maaien) van gazons. Ook wordt het areaal van de bermen voor een groter gedeelte ecologisch beheerd.