Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We beheersen de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein

We beheersen de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

In de ontwikkelagenda wordt ingegaan op het terugdringen van de kosten in het sociaal domein. De kosten moeten binnen de beschikbare rijksmiddelen blijven.