Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We actualiseren de Woonvisie waar nodig

We actualiseren de Woonvisie waar nodig
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Indien ontwikkelingen in de samenleving daartoe aanleiding geven zal de woonvisie geactualiseerd worden.