Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

We actualiseren de Omgevingsvisie

We actualiseren de Omgevingsvisie
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

De omgevingsvisie Opsterland is in 2015 vastgesteld. Voor de actualisatie worden bouwstenen verzameld: samen met andere Friese overheden in de Omgevingslabs en bij de uitwerking van de gemeentelijke opgaven rond o.a. duurzaamheid/energietransitie. De uiteindelijke actualisatie vindt plaats na de invoering van de Omgevingswet (voorzien in 2021).