Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen

Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Jaarlijks worden de watergangen en vijvers binnen de bebouwde kom gehekkeld. Buiten de bebouwde kom worden alleen de schouwplichtige watergangen gehekkeld.