Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties

Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

In 2019 stellen we een toekomstbestendig accommodatiebeleid op. Een toekomstbestendig en betaalbaar accommodatiebeleid biedt de gemeente de benodigde ruimte om te blijven investeren in goede sportfaciliteiten ten behoeve van onze bewoners en de leefbaarheid in de kernen.